“Azərbaycanın dövlət-din modeli: dünyəvilik” mövzusundakı regional konfrans keçirilib. 17-18 fevral 2020-ci il