Dövlət Komitəsində görüşlər keçirilib. 10 fevral 2019-cu il