Dini ekstremizm və radikalizmlə mübarizə ümumxalq işinə çevrilməlidir. 11 may 2019-cu il