Qeydiyyatdan keçən dini icmalara şəhadətnamələr verilib. 29 noyabr 2018-ci il